خرید فایل*بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي*

پایان نامه,بررسي,وضعيت,جمع‌آوري,دفع زباله‌های شهری,زابل,ارائه راهكار,بهينه‌سازي,فرايند موجود|hsu34031097
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي آماده دریافت می باشد.

مقدمه
اجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع
مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را
دفع مي‌نمودند. اين موضوع مشكل حادي را براي آنها و محيط‌شان ايجاد
نمي‌كرد. زيرا تعداد و توزيع انسانهاي موجود بر روي كره زمين به نسبت مساحت
اين كرة خاكي خيلي كم بود اما امروزه به دليل افزايش تعداد، توزيع جمعيت و
به دنبال آن تحولات پديد آمده در ميزان و كيفيت مواد مصرفي، معضل توليد و
دفع زايدات به نحوه بارزي گريبانگير حيات جوامع بشري به ويژه شهرها گرديده
است. گرچه دفن بهداشتي مواد زايد جامد شهري، سالهاست كه مورد استفاده قرار
گرفته است و در بسياري از نقاط دنيا توانسته است، بهداشت عمومي و سلامت
جامعه را تأمين كند ولي هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناويني
مانند، دفن و دفن بهداشتي و تلنبار زباله بارها به جاي يكديگر مورد
استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خيلي از مردم فرق بين دفن، دفن بهداشتي و
تلنبار كردن زباله را نمي‌دانند. به عبارت ديگر در صورتي كه عمليات دفن
مواد به صورت كاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحيح و دقيق دفن بهداشتي
صورت نگيرد مشكلات بهداشتي و زيست محيطي زيادي به وجود خواهد آمد. فقط يك
محل دفن بهداشتي كه در محل مناسبي قرار گرفته و از طراحي خوبي برخوردار
باشد و نيز عمليات آن كاملاً صحيح و دقيق انجام پذيرد مي‌تواند جوابگوي
استانداردهاي بهداشت عمومي و سلامت بوده، از شرايط لازم براي جلوگيري از
آلودگي آب و خاك و هوا برخوردار باشد كه در اينجا بحث مديريت دفع مواد زائد
جامد شهري مطرح مي‌گردد.

مواد زايد جامد شهري شامل تمام مواد زايد
حاصل از فعاليت‌هايي است كه در شهر انجام مي‌گيرد. اين مواد هم از نظر منبع
توليد و هم از نظر خواص فيزيكي و شيميايي تنوع بسيار زيادي دربر دارد. در
يك شهر، بخش‌هاي مختلفي در فعاليت هستند و هر بخش نيز در توليد مواد زايد
شهري نقش دارد. بخش‌هاي خانگي، تجاري، حمل و نقل، صنعتي، درماني، بهداشتي و
خدمات، هركدام مواد زايدي با خصوصيات ويژه‌اي توليد مي‌كنند. به همين دليل
هم، مواد زايد جامد شهري داراي طيف وسيعي است. از نظر حجم نيز از ذرات ريز
گردوغبار گرفته تا وسايل اسقاطي، مثل بدنه اتومبيل، يخچال و ميز و صندلي،
در اين زايدات وجود دارند از نظر خطرناك بودن نيز، شامل مواد زايد غيرقابل
فسادپذير است و هم مواد زايد كاملاً خطرناك، مثل مواد زايد بيمارستاني را
دربر مي‌گيرد، از نظر فيزيكي و حجم ظاهري نيز طيف كاملاً ناهمگوني از
زايدات در يك شهر بروز مي‌كند. كميت مواد زايد جامد شهري نيز ناهمگوني
زيادي را شامل مي‌شود.

عوامل اقتصادي، بافت شهري، كاربري‌هاي زمين،
عوامل فرهنگي، تراكم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعي در كيفيت و
كميت مواد زايد جامد شهري موثر هستند. به عبارت ديگر، فاكتورهاي زيادي در
امر توليد مواد زايد شهري تأثير دارند. به همين دليل هم طراحي سيستم مديريت
مواد زايد جامد شهري از حساسيت و ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است. براي يك
طراحي موفق به اطلاعات و داده‌هاي اساسي از كليه فاكتورهاي مؤثر در سيستم
مديريت مواد زايد جامد شهري نياز هست. اين اطلاعات و داده‌ها را يا مي‌توان
از طريق سازمانها و ارگانهاي زيربط و درگير با مديريت مواد زايد جامد شهري
بدست آورد و يا از طريق انجام پروژه‌هاي مشخص، اين اطلاعات و داده‌ها را
توليد كرد.

1ـ اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:

مديريت مواد زايد
جامد شهري از اهميت ويژه‌اي در جلوگيري از اثرات سوء و مضر اين مواد بر
بهداشت و سلامت جامعه برخوردار است. رعايت نكردن اصول بهداشتي و جلوگيري
نكردن از انتشار مواد زايد جامد شهري، اولين آسيبي كه به جامعه وارد مي‌كند
بر بهداشت و سلامت جامعه مي‌باشد. خطرات بسياري از قبيل حمله حشرات و
جوندگان موذي، خطرات ناشي از سگ‌هاي ولگرد، بروز بيماري‌هاي واگيردار در
صورت رعايت نكردن اين اصول، با مردم دست به گريبان است. خطرات ناشي از حمله
حشرات زماني به وجود مي‌آيد كه زباله‌ها در يك محل تجمع داشته باشند كه به
علت عدم مديريت صحيح در حاشيه‌هاي زابل اين مشكلات وجود دارد. بايد همواره
اين اصول را در نظر گرفت كه طبيعت خيلي از مواد از نظر اثرات سوء زيست
محيطي، سميت و سرطانزائي شناخته شده نيست و تا زماني كه بي‌خطر بودن مواد
محرز نشده باشد، بايد به آنها به عنوان موادي كه پتانسيل خطرزائي دارند
نگريسته شود.

در بحث مديريت زباله يك ارگان خاص نمي‌تواند كه دراين
زمينه فعاليت چشمگيري داشته باشد. بلكه همكاري و همياري تمامي ارگان‌ها را
مي‌طلبد و در نهايت با فرهنگ‌سازي در جامعه و روشن‌نمودن مردم به معناي
واقعي مي‌تواند گامي مؤثر در اين زمينه برداشت.

تفهيم درست مديريت
مواد زايد مي‌تواند جلوي خسارات وارده بر محيط زيست را بگيرد و در جهت به
راه‌اندازي چرخه صنعت جامعه مفيد واقع شود. زيرا وقتي مديريت صحيح مواد
زايد صورت گيرد، بحث تفكيك را نيز بدنبال دارد و از اين رو در بسياري از
جهات مي‌شود در راستاي توليد مواد ديگر به صورت مكانيزه گام برداشت كه خود
در ارتقاء به سطح خودكفائي جامعه مؤثر مي‌باشد. پس يك مديريت صحيح مي‌تواند
هم جامعه را به سوي آباداني پيش ببرد و هم مي‌تواند آن را به ورطه نابودي
بكشاند.

دومين بحثي كه اهميت و ضرورت آن در مديريت مواد زايد مطرح
است، آناليز زباله مي‌باشد كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. وقتي كه
آناليز زباله صورت بگيرد و بدانيم كه هر كدام از موادي كه در جامعه استفاده
مي‌شود به چه ميزان در زباله هاي شهري يافت مي‌شود مي‌توان با توجه به آن،
گزارش و تحقيق روشني را ارائه داد و به عنوان يك منبع و مرجع آن را در نظر
گرفت كه اگر در صورتي سازمان و يا ارگاني بخواهد كاري در اين زمينه انجام
دهد بتواند از آمار مربوطه استفاده بكند.

به عنوان مثال شهرداري
زابل در فكر احداث كارخانه كمپوست مي‌باشد. اين طرح در يک کيلومتری شهر
زابل در منطقه‌اي بنام بي‌بي‌دوست قرار است كه اجرا شود كه با استفاده از
آمار و ارقام بدست آمده از آناليز زباله، كارشناسان مربوطه مي‌توانند
تصميم‌گيري لازم را در اين زمينه اتخاذ نمايد كه آيا اين طرح قابل اجرا شدن
در اين منطقه مي‌باشد يا خير؟ و اين جامعه در طول يك سال چه مقدار زباله
توليد مي‌كند و اينكه از اين ميزان چه مقداري زباله‌هاي قابل بازيافت
مي‌باشند كه در چرخه بازيافت مواد قرار مي‌گيرند؟ با توجه به بدست آوردن
حجم زباله و دانستن اين موضوع كه به عنوان مثال ميزان پلاستيك و يا مواد
فسادپذير و يا ميزان كاغذ به طور سالانه در زباله‌ها چقدر مي‌باشد
مي‌توانيم از اين اطلاعات استفاده‌هاي بيشتري را داشته باشيم و با استفاده
از اين آمار مي‌توانيم بدانيم كه جامعه ما به چه ميزان در جهت صرفه‌جوئي
گام برداشته و چقدر توانسته است كه در كاهش ميزان زباله و تفكيك آن گام
مفيدي را بردارد.


مطالب دیگر:
📌7-بررسی دو عامل مهم در ساخت سدهای بتن غلتكی📌8- بررسی تاثیر میكروسیلیس بر كاهش واكنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان📌9-مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی📌10- تأثیر جرم فونداسیون بر روی سد بتنی وزنی📌11- بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)📌12-بررسی روشهای مقابله با پدیده رگاب در بروز شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی📌13- آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS📌تحلیل وظایف و اختیارات استانداران جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب(صفحه: 34)📌14-بررسی مکانیزم ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سدها📌15- ارزیابی روشهای مقابله با روانگرایی پی آبرفتی سدها📌16-ارزیابی زیست محیطی سدها📌17- بررسی عملكرد سد انحرافی (مطالعه ی موردی، عملكرد و مشكلات موجود سد انحرافی فجر)📌18- بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود📌19-بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن در مخازن سدها - مطالعه موردی سد كندك در استان خوزستان📌20- بررسی تكنولوژی ساخت سد های سنگریزه ای با رویه ی بتنی📌پروژه اماده نانو کامپوزیتهای پلیمری📌بررسی تاثیر اعتقاد فرهنگی مدیران مدارس در بهکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیمگیری📌بیش از 100 عدد بلوک کاربردی اتوکد📌مهندسی مالی و نقش آن در بازار سرمایه ایران(صفحه: 11)📌بررسي رابطه هوش معنوي و تصميم گيري مديران(صفحه:18)📌دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی📌حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری با توجه به خوشبینی مدیریتی در شرکتهای با محدودیت مالی شدیدتر در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران(صفحه:11)📌نقش شخصیت شناسی کارکنان در ارتباطات اثربخش سازمانی(صفحه : 11)📌اثر سازوکارهای نظارت داخلی حاکمیت شرکتی بر رابطة بین خوشبینی بیش از حد مديريت و هموارسازی سود(صفحات:26)📌پروژه پردازش تصویر بررسی دو روش قطعه بندی (سگمنتیشن) - ،C-means وk-means - و تفاوتهای اجرای دو روش بروی تصاویر