خرید فایل*پاورپوینت تکنولوژی جدید در آینده*

پاورپوینت تکنولوژی جدید در آینده,اسلاید ماشینها در آینده,پاورپوینت ربات ها در آینده,اسلاید تکنولوژی در آینده,پاورپوینت ربات پرستار|hsu34031097
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پاورپوینت تکنولوژی جدید در آینده آماده دریافت می باشد.

توضیحات :

پاورپوینت تکنولوژی جدیددرآینده دارای 16 اسلاید به صورت زیبا

درس: مقدمات تکنولوژی آموزشی

فرمت فایل :pptx

فهرست مطالب مهم :

وسیله های نقلیه درآینده

فناوری های استفاده شده درخودروهای بدون سرنشین

RADAR:

مزیت های خودروهای بدون سرنشین:

مشکلات خوروهای بدون سرنشین:

هایپرلوپ

ربات ها درآینده

ربات های داروسازوداروفروش:

مزیت های ربات های داروسازوداروفروش:

آمبولانس پرنده

گوشی های همراه درآینده:

بخشی از متن :

وسیله های نقلیه درآینده

خودروهای بدون سرنشین: خودروهای بدون سرنشین، خودروهایی هستند که برای کنترل وهدایت نیازی به راننده ندارند. این خودروهامبتنی برتولیدوذخیره یک نقشه سه بعدی مجازی ازمحیط اطراف است بااستفاده ازسنسورها(گیرنده ها)، که این نقشه درناوبری خوروکمک می کند.نرم افزارهای موجوددراین خودروها،اطلاعات دااده شده ازسنسورهاراپردازش می کندوعکس العمل های لازمه رابه محرک های خودروارسال می کند مانند گازدادن، ترمزگیری وچرخش فرمان .

فناوری های استفاده شده درخودروهای بدون سرنشین:

LIDAAR: لیدارتشخیص محیط بااستفاده ازلیزر است.دراین فناوری باتاباندن نورلیزردریک زاویه تعیین شده ، محیط پیرامون به طوردقیق اسکن شده ویک نقشه سه بعدی شامل تمامی اشیاء موجودددرمحیط تهیه می شود.

RADAR: یکی ازبزرگترین مشکلات لیدار، عدم توانایی آن درتشخیص سرعت اجسامی است که درحال نزدیک یادورشدن ازخودرواست. برای پرکردن این خلاء ازسیستم راداراستفاده می شود.

دوربین های قدرتمند: این دوربین هامعمولا درقسمت بالایی خودرودرسقف نصب می شوند. این کارباعث می شودتادوربین که دراصل چشم خودرواست برمحیط اطراف مسلط بوده ودیدکافی راداشته باشد.

SONAR: سوناربااستفاده ازامواج صوتی کارمی کند. درسوناریامسیریابی صوتی ، اصوات بافرکانس بالاارسال شده وپس ازبرخورد باجسم موردنظربرگشت داده می شودوازاین طریق می توان به مشاهده محیط پیرامون پرداخت.

نرم افزارخبره: این نرم افزارنه تنهابه پردازش داده های مربوط به خودرویی که شماسوارآن هستیدمی پردازدبلکه داده های سایرخودروها رابه صورت شبکه ای بررسی می کندتابتوان درلحظه تصمیمات درست برای جلوگیری ازتصادفات گرفت.

مزیت های خودروهای بدون سرنشین:
1- امنیت سفررابیشترکرده وتصادفات راکاهش می دهد.
2- دراستفاده ازاین ماشین هاروان ترین ترافیک راتجربه می کنید.
3- این خودروها می توانند به آحادمردم که نمی توانند رانندگی کنند کمک کنند مانند معلولین وسالمندان.
4-رانندگان ماشین های سنگین دیگرمجبورنیستندکه ساعت هاکنترل یک وسیله چندتنی رابه عهده بگیرند
5-قابلیت اشتراک
6-می توان بدون گواهینامه ازاین خودروهااستفاده کرد.

مشکلات خوروهای بدون سرنشین:
1- توسعه ی بی رویه آن ها باعث بیکاری قشرعظیمی می شود.
2- نقص فنی دریکی ازاجزای پردازنده ، باعث اختلال درکل خودرومی شود.
3- عدم وجودقوانینی برای این نوع خودروها

این خودروهابدون دخالت انسان پارک دوبل انجام می دهند وازمحل پارک شده بیرون می آیندوحتی پس ازرانندگی طولانی مدت هم ازدقت انها کاسته نمی شود.

هایپرلوپ: دراین وسیله ، کپسول حامل باریامسافران درداخل یک تونل بافشاربسیارپایین هواحرکت می کنند.به دلیل کاهش مقاومت هواواصطکاک ذرات هوادراین سیستم، کپسول می تواندبه سرعت های بالایی دست پیدا کند.هایپرلوپ ها رامی توان درداخل زمین یادرارتفاع مشخصی اززمین نصب کرد. واگن مسافری می تواندبین 12تا36 مسافرراحمل کند.فشارهوای موجوددرتونل توسط پمپ های مکنده به خارج انتقال می یابندتامحفظه بتواندباسرعت چندصدکیلومتربرساعت ، به نرمی درداخل تونل حرکت کند.

ربات ها درآینده .....


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت الگوهای اصول مدیریت اسلامی🔑پاورپوینت خلاصه کتاب فیزیک نجوم مقدماتی تالیف احمد حسن پور و سیداحمد بابانژاد🔑پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت مهندسی تالیف ابراهیم حیدری🔑پاورپوینت سنجش رضايت شغلي و ارائه راهكارهاي بهبود رضايت مندي كاركنان🔑نمونه پاورپوینت جلسه دفاع🔑پاورپوینت تیک عصبی🔑پاورپوینت فرآیندهای هيدرولوژیکي🔑پاورپوینت خلاصه کتاب بایسته های حقوق اساسی تالیف دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی🔑نمونه مجوز آزمایشگاه جهت بتن ریزی مقاطع🔑پاورپوینت جراحی های چشم و بیماری های چشم🔑تحقیق آشنایی با مبانی مرمت بناهاي تاريخی (منشورهای جهانی)🔑تحقیق باغ ايراني و فرش ايراني🔑تحقیق گیاهان دارویی، خواص، خصوصیات اقلیمی و نام علمی🔑تحقیق انواع قراردادهای ساختمانی🔑تحقیق الگوریتمی موثر در یافتن مناطق چگال برای کاوش قوانین ارتباط کمی🔑تحقیق آموزش شبکه از تئوری تا عمل (نصب و راه اندازی کامل شبکه)🔑پاورپوینت شش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری🔑پاورپوینت نقطه های کوانتومی جاسازی شده در نانو ساختارهای فوتونیکی🔑پاورپوینت شیوه های برقراری ارتباط با نوجوانان🔑پاورپوینت کاربردهای فن آوری هسته ای به انضمام برق هسته ای گزینه ای اجتناب ناپذیر🔑پاورپوینت تعریف خلاقیت و مدیریت خلاقیت در سازمان ها🔑پاورپوینت تکنیک های خلاقیت و کار گروهی🔑پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی کاربردی هندبال🔑پاورپوینت بررسی معماری مسجد کبود تبریز🔑خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش تالیف علی علاقه بند